ביטול עסקה

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או קבלת מסמך הגילוי לפי
המאוחר ביניהם.
ב. הודעת ביטול ניתן למסור בטלפון 0526703930‬ , במייל lazorgan@gmail.com
בדואר רשום לכתובת יגאל אלון 126 תל אביב למשרדנו.
בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הזהות של הצרכן ומספר הזמנה.
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,
או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת
הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם.
המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,
או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 י מים
מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.
ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.

Refund form